We zijn telefonisch te bereiken op 024 3446211.
U kunt zich ook direct aanmelden via ons aanmeldformulier

Zo kort als het kan, zo lang als het moet!

Elke cliënt is uniek en heeft zijn eigen unieke klachtenbeeld. In de behandeling zijn wij erop gericht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de cliënt en zijn of haar problematiek.
Door zoveel mogelijk aan te sluiten voorkomen we dat een behandeling te kort (te weinig omvattend) of te lang (te veel omvattend) is. Onze therapeuten zijn op de hoogte van de protocollaire behandeling van tal van stoornissen.

Wij bepalen op basis van diagnostiek welke onderdelen van welke protocollen zinvol zijn, dit bespoedigt de behandeling. Onze praktijk kenmerkt zich door een nuchtere werkwijze waarbij wij samen met u zoeken hoe de problemen in elkaar zitten.
In onderling overleg worden concrete doelen gesteld waarna wij op basis van onze kennis een concreet therapieplan aan u voorstellen.
Wij vinden het belangrijk dat u zelf leert hoe u weer grip kunt krijgen op uw klachten.

                    Dekra keurmerk

Kwaliteit

8,7

In 2023 gaven 43 cliënten ons een gemiddeld rapportcijfer van 8,7 op de
klant-tevredenheids vragenlijst CQi Onderstaande cijfers zijn gemiddelden over 43 metingen van cliënten.
score 1 (helemaal niet) tot 5 (altijd)

Bejegening

4,9

Samen Beslissen

4,7

Uitvoering Behandeling

4,7

Aanmelden als cliënt

Overweegt u zich aan te melden voor een behandeling bij ons, kijk dan voor informatie over:

- wachttijden

- eventuele stop op aanmeldingen voor verzekeringen

- en het aanmeldformulier 

Deze informatie kunt u vinden onder de kop AANMELDEN.

 

Wij hebben de volgende specialisaties in huis:

  • Klinisch psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Wij zijn lid van de beroepsverenigingen NIP, NVVP, LVVP, VGCT, VST en VPeP.