We zijn telefonisch te bereiken op 024 3446211.
U kunt zich ook direct aanmelden via ons aanmeldformulier

Zo kort als het kan, zo lang als het moet!

Elke cliënt is uniek en heeft zijn eigen unieke klachtenbeeld. In de behandeling zijn wij erop gericht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de cliënt en zijn of haar problematiek.
Door zoveel mogelijk aan te sluiten voorkomen we dat een behandeling te kort (te weinig omvattend) of te lang (te veel omvattend) is. Onze therapeuten zijn op de hoogte van de protocollaire behandeling van tal van stoornissen.

Wij bepalen op basis van diagnostiek welke onderdelen van welke protocollen zinvol zijn, dit bespoedigt de behandeling. Onze praktijk kenmerkt zich door een nuchtere werkwijze waarbij wij samen met u zoeken hoe de problemen in elkaar zitten.
In onderling overleg worden concrete doelen gesteld waarna wij op basis van onze kennis een concreet therapieplan aan u voorstellen.
Wij vinden het belangrijk dat u zelf leert hoe u weer grip kunt krijgen op uw klachten.

                               Dekra keurmerk

Kwaliteit

8,7

In 2022 gaven 43 cliënten ons een gemiddeld rapportcijfer van 8,7 op de
klant-tevredenheids vragenlijst CQi Onderstaande cijfers zijn gemiddelden over 43 metingen van cliënten.
score 1 (helemaal niet) tot 5 (altijd)

Bejegening

4,9

Samen Beslissen

4,7

Uitvoering Behandeling

4,5

Aanmelden als cliënt

Op dit moment is er een beperkt aantal plaatsen voor:

VGZ
Zowel voor de basis- als specialistische zorg.

Menzis
De specialistische zorg.

Voor de zorgverzekeraar CZ hanteren wij een stop vanwege budgettekorten op de Specialistische zorg.

Met een andere zorgverzekering, Basis of Specialistisch, of voor een Basis-behandeling binnen Menzis en CZ bent u van harte welkom!
U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.Dit formulier is beveiligd volgens NEN-normen en wordt ook beveiligd naar de mailbox van Peters Psychotherapie gestuurd.

Om uw aanmelding zo goed mogelijk te laten verlopen vragen wij u alle gevraagde gegevens in te vullen. Deze hebben wij nodig om u in te schrijven in ons electronisch patiënten dossier en om t.z.t. de factuur naar de zorgverzekeraar te kunnen sturen. Het bespaart u en ons veel extra moeite (nabellen, navragen) als wij deze gegevens correct aangeleverd krijgen. Dank u wel alvast.

Mocht u alsnog niet aan een behandeling bij ons beginnen, dan worden deze gegevens vernietigd.
Na uw aanmelding krijgt u van ons een mail dat uw aanmelding goed aangekomen is. Als het echt niet lukt het aanmeldformulier in te vullen zijn wij natuurlijk ook telefonisch bereikbaar.

Wachttijden

Wij streven ernaar om vanaf 2021 te werken met een pre intake. Dit doen wij om z.s.m. te bepalen of u op de juiste wachtlijst staat (Basis of Specialistisch), en of u aan het juiste adres bent, zodat u niet voor niets staat te wachten op een behandeling. Hiervoor hebben wij wel op tijd uw verwijsbrief nodig.

Momenteel zijn onze wachttijden als volgt.

BGGZ (basis)
Momenteel 1 tot 4 weken.

SGGZ (specialistisch)
Momenteel 3 tot 4 maanden.

 

Wij hanteren geen wachttijd tussen intake en behandeling. De behandeling begint bij ons aansluitend aan de intake.
Wij hebben namelijk ervaren dat cliënten juist deze wachttijd tussen intake en behandeling heel vervelend vinden. Dit betekent dat u in drukke tijden soms wat langer op de wachtlijst staat voor een intake, maar dat de behandeling daarna vloeiend door kan lopen.

De Zorgverzekeraars geven u de volgende boodschap: wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake wordt gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (de treeknormen).

Voor 2022 en 2023 hebben wij geen contract met ONVZ. Hieronder vallen ook PNO, Vvaa en Jaaah.
Met een restitutiepolis kunt u wel terecht bij ons.

Ook nu zien wij onze cliënten soms op de praktijk en soms via beeldbellen.
Uw behandelaar maakt daarover afspraken met u.