We zijn telefonisch te bereiken op 024 3446211.
U kunt zich ook direct aanmelden via ons aanmeldformulier

Psychologische behandelingen

Onze VISIE op psychologische behandelingen kenmerkt zich door de volgende zaken:

‘Behandelen met gezond verstand’, wil voor ons zeggen dat we ook duidelijk oog proberen te hebben voor ‘wie u bent’  als wij samen met u een behandelplan ontwerpen en uitvoeren. Wij doen ons best de wetenschap der psychologie te vertalen naar gewone taal en bruikbare begrippen die aansluiten bij uw belevingswereld.
Een behandelplan wordt in overleg met u samengesteld zodat u zelf gemotiveerd met ons aan de slag kunt om uw problemen op te lossen of meer hanteerbaar te maken.

 

Een behandeling bestaat uit

Intake sessie(s):
hierin gaat het erom samen met u uit te zoeken wat de problematiek is waar u aan wilt werken, en welke zaken in uw leven daaraan raken.

Behandeling:
Dit is de periode waarin we, samen met u, actief werken om uw problematiek meer hanteerbaar te maken.

Afronding en nazorg:
Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang? Dat bespreken we samen bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. Door goed te evalueren weten we ook wanneer u genoeg bent geholpen om zelf weer verder te kunnen. Of wanneer zwaardere zorg nodig is.

In het laatste gesprek bekijken we wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Die informatie krijgt u vaak mee in een terugvalpreventieplan. Ook houdt u eventueel toegang tot een aantal eHealth-modules. 

 

Specialisatie 

Onze specialisatie is breed. Wij kunnen deskundige hulp bieden bij de volgende klachten:

 • angsten en spanningen
 • dwangmatig gedrag en steeds terugkerende nare gedachten
 • onzekerheid in de omgang met anderen
 • depressieve gevoelens
 • persoonlijkheidsproblematiek
 • onverwerkte trauma (`s)
 • moeite met verwerken van ingrijpende levensgebeurtenissen
 • storende lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
 • problemen samenhangend met uw werksituatie, bv. burnout klachten
 • ongewenst gewoontegedrag
 • levensfase problematiek
 • relatieproblematiek
 • problemen bij de opvoeding van uw kinderen

Wij zijn breed geschoold, kennen de richtlijnen. Dat maakt ook dat we er sterk in zijn om uw behandelplan vanuit onderdelen uit die richtlijnen zó samen te stellen dat u zo snel mogelijk op gedegen wijze uw eigen behandeldoelen bereikt.

 

De exclusiecriteria

Om de best mogelijke zorg te kunnen bieden, hanteren wij een aantal exclusiecriteria.

 • Aanwijsbare crisisgevoeligheid (frequente suïcidepogingen in de voorgeschiedenis, veelvuldige psychiatrische opnames).
 • Bipolariteit, primair psychotische stoornissen of ernstige verslaving.
 • Aanwijzingen voor antisociale persoonlijkheidsproblematiek (contacten met justitie, detentie).
 • Onmogelijkheid om afspraken te maken over suïcidale gedachten of andere gevaarscriteria (risico voor derden, ernstige dissociatie, psychotische kenmerken die het oordeelsvermogen aantasten, somatische risico’s bij eetstoornissen)
 • Geen vaste verblijfplaats.

 

Familieleden / naasten

Indien nodig en mogelijk kunt u een naaste / familielid betrekken bij uw behandeling. Uw naaste/familielid is ook altijd welkom bij een intake en eventueel, indien door u gewenst, bij de behandeling. Wij bieden, indien gewenst, psycho-educatie aan uw naaste. Dit kan ook via een e-health module in Therapieland, waarin programma’s staan voor de omgeving van de cliënt. Ook kunnen wij samen met uw naaste op internet zoeken naar geschikte steun/gespreksgroepen (b.v. via MIND e.a.).

 

Waarneemregeling / crisis

Ook wij zijn weleens ziek of willen op vakantie.
Indien nodig regelen wij de vervanging dan onderling met een collega.
Bij crisis dient u, buiten onze kantoortijden, contact op te nemen met de Huisarts of de Huisartsenpost.

 

Samenwerking

Wij werken op diverse niveau’s samen met andere praktijken en verwijzers. Zie www.psyzorgnijmegen.nl. Wij werken, als u daar toestemming voor geeft en als dat in uw belang is, graag samen met uw verwijzer, bedrijfsarts, of specialist.